Budjettiriihi 2022: Suomeen rakennettava vihreän energiateknologian klusteri

Jaa X LinkedIn Facebook

Suomen startup-yhteisö toivoo, että budjettiriihessä tehdään pitkäjänteisiä päästöjä vähentäviä ratkaisuja. Yksi tärkeimmistä tehtävistä ratkaisuista on päästöttömään energiatuotantoon investoiminen. Suomen on varmistettava oma paikkansa vihreän energian keskeisenä investointikohteena globaalisti. Uusi vihreän energian klusteri Suomessa toisi uusia työpaikkoja ja avaisi uusia vientimahdollisuuksia.

Energiasta on tullut enenevässä määrin ilmasto- ja turvallisuuspoliittinen kysymys. Energian saatavuuteen ja kustannusten nousun hillitsemiseen on rakennettava pidemmän aikavälin ratkaisuja. Tulevaisuudessa Suomi ja Eurooppa tuottavat nykyistä suuremman osan tarvitsemastaan energiasta itse ja mahdollisimman päästöttömästi.

Energiaomavaraisuuteen onkin nyt satsattava merkittävästi ja samalla varmistettava Suomen paikka vihreän energian investointikohteena. Suomeen tulisi pyrkiä muodostamaan merkittävä energiateknologian klusteri, josta saamme vientimahdollisuuksia ja samalla turvaamme sisämarkkinoiden energiatuotannon.

“Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2023 talousarvioksi kaavaillaan 220 miljoonan euron määrärahoja huoltovarmuuden ja energiaomavaraisuuden tukemiseen. Budjettiriihessä olisi nyt tärkeää allokoida jopa enemmän resursseja uusien energiateknologioiden kehittämiseen ja investointien houkuttelemiseksi. Energian kustannusten nousu vauhdittaa siirtymistä uudenlaisiin ratkaisuihin, eikä kustannusten nousua ole järkevää kompensoida lyhyellä aikavälillä esimerkiksi veronkevennyksillä”, sanoo Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Suomessa on vakaa yhteiskunta ja luotettava energiantuotanto, mikä tekee Suomesta houkuttelevan vihreän vedyn tuontimaan kotimaisten yritysten lisäksi myös ulkomaisille sijoittajille.

“Pelkästään vedyn ja tuulivoiman ympärille on Suomeen mahdollista houkutella kymmenien miljardien edestä investointeja. Investointipotentiaali uusiutuvan energian ympärille on massiivinen ja tarjoaa merkittäviä yritystoimintamahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille”, kuvailee Herkko Plit P2X -Solutionsin toimitusjohtaja ja yksi Suomen startup-yhteisön jäsenistä. Suomalainen kasvuyritys P2X Solutions rakennuttaa Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan vihreän vedyn laitoksen Harjavaltaan.

Kärkitavoitteenamme on luoda Suomesta maailman paras paikka parhaille osaajille ja Piilaaksoa houkuttelevampi perustaa ja kasvattaa startup-yritys. Tätä kautta suomalaisesta startup-sektorista voi kasvaa Suomen elinkeinorakennetta täydentävä uusi tukijalka, joka tuo mukanaan myös työpaikkoja ja verotuloja.

Uskomme, että vuoteen 2030 mennessä suomalaiset startup-ja kasvuyritykset nousevat maamme uudeksi talouden tukijalaksi – metsä- ja metalliteollisuuden rinnalle – myös viennissä ja suhteessa bruttokansantuotteeseen, tehden siitä yhden Suomen tärkeimmistä talouden osa-alueista.

Lue lisää tavoitteistamme täältä.