Startup-yhteisön julkaisut

Nämä julkaisut tarjoavat sidosryhmille, päättäjille ja muille elinkeinoelämän tahoille tietoa siitä, miten tehdä Suomesta maailman paras paikka startup-yrittäjille ja eri alojen huippuosaajille.

Mikä on Suomen startup-yhteisö?


Tavoitteenamme on tehdä Suomesta maailman paras paikka huippuosaajille ja startup-yrittäjille sekä varmistaa Suomen elinkeinorakenteen kestävyys tekemällä startup-sektorista uusi työpaikkoja ja verotuloja luova tukipilari. Tällä tavoin turvaamme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuuden – meidän kaikkien hyväksi.

Lataa

Veroinsentiivit maailmalla ja
niiden vaikutukset

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa – veroedut nähdään yhtenä keinona houkutella maahan start-up-yrittäjiä sekä huippuosaajia. Tässä selvityksessä tarkastellaan veroetujen vaikutusta maailmalla ja pohditaan niiden käyttämistä keinona houkutella osaajia Suomeen.


Lataa

Työperäisen maahanmuuton sujuvoittaminen

Ihan hyvä ei enää riitä – jotta voisimme houkutella globaalia työvoimaa Suomeen, relokaatioprosessimme on oltava maailman parhaimmistoa. Tässä raportissa esitämme keskeiset näkökulmat, joiden uudistamisella sujuvoitamme työperäisen maahanmuuton prosesseja ja vähennämme sen pullonkauloja ja hajanaisuuksia.

Lataa

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kasvu startup-yrityksissä

Tulevaisuuden Suomessa startup-kenttä voisi kattaa vähintään 10-15 prosenttia tutkimus- ja kehitystoiminnan kasvutavoitteesta, joka on neljä prosenttia bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Tämä suuntaa antava analyysi esittää politiikkasuosituksia, joiden avulla tähän tavoitteeseen voitaisiin päästä.

Lataa