Startup-yhteisön julkaisut

Julkaisut

Mikä on Suomen startup-yhteisö?

Tavoitteenamme on tehdä Suomesta maailman paras paikka huippu­osaajille ja startup-yrittäjille sekä varmistaa Suomen elinkeino­rakenteen kestävyys tekemällä startup-sektorista uusi työpaikkoja ja verotuloja luova tukipilari. Tällä tavoin turvaamme suomalaisen hyvinvointi­yhteiskunnan jatkuvuuden – meidän kaikkien hyväksi.

Lataa

Veroinsentiivit maailmalla ja niiden vaikutukset

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa – veroedut nähdään yhtenä keinona houkutella maahan startup-yrittäjiä sekä huippuosaajia. Tässä selvityksessä tarkastellaan veroetujen vaikutusta maailmalla ja pohditaan niiden käyttämistä keinona houkutella osaajia Suomeen.
Lataa

Työperäisen maahanmuuton sujuvoittaminen

Ihan hyvä ei enää riitä – jotta voisimme houkutella globaalia työvoimaa Suomeen, relokaatio­prosessimme on oltava maailman parhaimmistoa. Tässä raportissa esitämme keskeiset näkökulmat, joiden uudistamisella sujuvoitamme työperäisen maahanmuuton prosesseja ja vähennämme sen pullonkauloja ja hajanaisuuksia.
Lataa

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kasvu startup-yrityksissä

Tulevaisuuden Suomessa startup-kenttä voisi kattaa vähintään 10–15 prosenttia tutkimus- ja kehitys­toiminnan kasvu­tavoitteesta, joka on neljä prosenttia bruttokansan­tuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Tämä suuntaa antava analyysi esittää politiikka­suosituksia, joiden avulla tähän tavoitteeseen voitaisiin päästä.

Lataa