Startup-yhteisön liikevaihto kasvaa ennätyslukemiin – uusi barometri julki

Jaa X LinkedIn Facebook

Suomen startup-yhteisön tänään julkaistunstartup-barometrin mukaan yhteisön jäsenyritysten liikevaihdon odotetaan nousevan jopa 4,76 miljardiin euroon tänä vuonna. Kotimaisten kasvuyritykset suhtautuvat myös positiivisesti tulevaan kasvuun; esimerkiksi T&K-investointien arvioidaan nousevan merkittävästi jopa ennätykselliseen 592M€ vuoteen 2025 mennessä.

Neljä kertaa vuodessa tehtävän startup-barometrin mukaan Suomen startup-yhteisön jäsenet suhtautuvat positiivisesti tulevaisuuteen ja oman liiketoimintansa kasvuun huolimatta ympäröivästä talous- ja turvallisuustilanteesta.

Tässä blogissa syvennyn lukuihin ja niiden merkitykseen tarkemmin, ekonomistin silmin.

Barometrin tulokset lyhyesti

Yhteisön yritysten liikevaihto kasvaa kohisten. Startup-barometrin mukaan yhteisön jäsenyritysten liikevaihdon nousevan, jopa 4,76 miljardiin euroon vuonna 2022. Aikaisempaan vuoteen verrattuna kasvua on arviolta 32 prosenttia.

T&K-investointien arvioidaan nousevan noin 600 miljoonaan euroon vuoteen 2025 mennessä, joka tarkoittaa 190 prosentin kasvua vuoteen 2021 verrattuna.

Yritysten usko oman yrityksen kasvuun koetaan edelleen vahvana, mutta usko ympäröivään taloustilanteeseen on romahtanut. Valtaosa vastaajista ei kokenut sodasta olleen vaikutuksia, mutta kuitenkin 40 prosenttia vastaajista arvio sodan heikentävän rahoituksen saatavuutta tulevan kolmen kuukauden aikana. Jos sota jatkuu, on mahdollista että myös Suomen houkuttelevuus sijoituskohteena heikkenee Venäjän naapurimaana.

Suomalaisten startupien kasvutahto on kova

Startup-yhteisön jäsenten arvioivat vuoden 2022 yhteenlasketun liikevaihdonsa kasvavan jopa 4,76 miljardiin euroon. Barometrin tulosten perusteella SSY:n jäsenten liikevaihdon summa olisi kasvamassa merkittävästi vuoden 2021 ja 2022 välillä, jopa 33 prosenttia. 

Startup-yhteisöä perustettaessa asetettiin tavoite, että vuonna 2030 Suomen startup-yhteisön jäsenet toisivat Suomeen vientituloja 10 miljardilla eurolla. Pääosa startup-yritysten liikevaihdosta on vientiä, joten liikevaihdon kehitys korreloi vientitulojen kehitystä.

Nykyisellä kasvuvauhdilla 10 miljardin tavoite on saavutettavissa jo paljon aikasemmin, riippuen talouden tilanteesta ja toimintaympäristön ennakoitavuudesta.

Perinteisen valmistavan teollisuuden liikevaihto ei tule tällä vuosikymmenellä kaksinkertaistumaan. Kasvuyritykset tarjoavat Suomelle polun nopeampaan, pitkäjänteiseen kasvuun. Suomen startup-yhteisö edustaa sarjaa yrityksiä, joita ei ole vielä edes perustettu. Tarkoituksemme on luoda näille kymmeneksi vuodeksi eteenpäin paremmat edellytykset menestyä.

Miki Kuusi, CEO and Co-founder of Wolt

Luotto ympäröivään taloustilanteeseen romahtanut

Barometrin tulosten mukaan Suomen startup-yhteisön jäsenten näkemys omasta taloustilanteesta säilyy vahvana, mutta luotto ympäröivään taloustilanteeseen on heikentynyt merkittävästi, jopa romahtanut. Suurimpina syinä pidetään vähemmän yllättävästi inflaatiota, nousevia korkotasoja ja Euroopan turvallisuustilannetta.

Positiivista on se, että suomalaiset startup-yritykset uskovat vahvasti omaan kykyynsä selviytyä.

Keskimäärin olemme yhteisössä nähnee, että suomalaiset startupit ovat kasvaneet kestävällä tavalla ilman, että markkinoilla on nähtävissä kuplaantumista. Kasvua pyritään myös jatkossa tavoittelemaan kestävästi. Tämä tarkoittaa henkilöstömäärän kasvun tyrehtymistä, ainakin lyhyellä aikavälillä. Startupit keskittyvät nyt Suomessa ja globaalisti kannattavuuden parantamiseen, mikä tarkoittaa todennäköisesti hieman hitaampaa kasvua ja järkevää varautumista talouden taantumaa varten.

Kommentti Venäjän vaikutuksesta

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset näkyvät merkittävästi Euroopan taloudessa, sillä länsi on asettanut Venäjälle kovia pakotteita ja Venäjä on puolestaan lopettanut kaasun tuonnin Eurooppaan, minkä seurauksena muun muassa energian hinta lähtenyt kasvuun. Energian hinnan nousu on osaltansa kiihdyttänyt inflaatiota, joka puolestaan on kasvattanut entisestään Euroopan keskuspankin tarvetta nostaa korkotasoa. Korkotason nopea nosto tulee leikkaamaan yksityistä kulutusta, eikä lainaraha ole enää nimellisesti mitattuna niin halpaa.


T&K-panostukset merkittävässä kasvussa

Yhteisömme startup-barometrin mukaan yhteisömme jäsenten Suomessa toteutetut T&K-investoinnit olivat vuonna 2021 yli 200 miljoonaa euroa ja arvio vuodelle 2025 on jopa 600 miljoonaa euroa. Barometrimme povaa siis merkittävää kasvua T&K-investointeihin. Nykyisen ja tulevien hallitusten on varmistettava, että nämä investoinnit saadaan tehtyä juuri Suomessa.

Suomen hallitus tavoittelee T&K-panostusten nostamista 4% bruttokansantuotteesta. Tällä hetkellä T&K-intensiteetti on arviolta 2,94%, joten matkaa riittää. 4% saavuttaminen tarkoittaa tietoisia valintoja poliittisilta päättäjiltä, esimerkiksi veroporkkanoiden kautta.

Etlan laskelmien perusteella vuosien 2020 – 2030 aikana yrityssektorin vuosittaisten T&K-menojen tulisi kasvaa 3,76 miljardiin euroon. Olettaen, että muulla yrityssektorilla T&K-investoinnit pysyvät vakiona, SSY:n jäsenet hoitaisivat tavoitteesta jopa 13 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä. Osuus on todennäköisesti suurempi vuoteen 2030 mennessä.

Tämä on merkittävä luku, jota seuraamme myös yhteisössä mielenkiinnolla.

Mitä on T&K ja miksi se on tärkeää?

Startupit luovat uusia toimintamalleja, tavaroita ja palveluita. Ne tuovat markkinoille innovaatioita ja muuttavat markkinoiden toimintaa. Innovaatiot kasvattavat tuottavuutta ja ratkaisevat yhteiskunnallisia ongelmia.

Uudet ratkaisut ja innovaatiot ovat seurausta pitkäjännitteisestä tutkimus- ja kehittämistyöstä. Mitä enemmän sitä tehdään, sitä useammin syntyy onnistuneita ratkaisuja ja sitä nopeammin talous ja hyvinvointi kasvavat. T&K-toiminnalla on myönteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan, ja siksi sitä on perusteltua tukea julkisella rahalla.

T&K-panostusten ohella tarvitaan myös osaavaa työvoimaa. Jos rahallisia T&K-panostuksia kuvaisi ralliautoilla, osaava työvoima tarkoittaisi hyviä kuljettajia ja kartanlukijoita. Kisassa voittavat ne, jotka kykenevät tuomaan yhteen parhaat kuljettajat, kartanlukijat ja autot.

Koko Suomen startup-yhteisön viimeisimmän barometrin löydät täältä.