Startup-yhteisön ensimmäinen barometri: Osaajapula muuttunut entistä hurjemmaksi, mutta usko kasvuun on vahva

Jaa X LinkedIn Facebook

Melkein 75 prosenttia startupeista ilmoitti kasvattavansa henkilöstömääräänsä hieman tai paljon tulevan kolmen kuukauden aikana.

Valtaosa ensimmäiseen startup-barometriin vastanneista yrityksistä arvioi kasvattavansa henkilöstömääräänsä lähitulevaisuudessa. Samalla yli puolet kertoo osaavan työvoiman puutteen olevan este kasvulle.

Suomen startup-yhteisö (SSY) julkaisee ensi kertaa startup-barometrin. Jatkossa kvartaaleittain julkaistavan barometrin tarkoituksena on kartoittaa startup-ekosysteemissä toimivien yritysten ja sijoittajien näkemyksiä omasta sekä ympäröivästä taloustilanteesta. Barometrin mukaan suomalaisilla startup-yrityksillä on vahva luotto omaan kasvukykyyn, mutta vastaavaa luottamusta ei löydy ympäröivään taloustilanteeseen. Myös Venäjän aiheuttama turvallisuustilanteen heikkeneminen lähiympäristössämme aiheuttaa huolta. Startup-barometriin vastanneet yritykset ovat viimevuosien aikana kasvattaneet merkittävästi henkilöstöään. Valtasosa yrityksistä arvioi lisäävänsä henkilöstömääräänsä lähitulevaisuudessa. Kasvun esteiksi koetaan tällä hetkellä kuitenkin osaavan työvoiman puute, josta on saatu viitteitä myös muista tilastoista. Peräti 56 prosenttia vastaajista mainitsi osaavan työvoiman puutteen olevan este kasvulle tai ainakin hidastavan sitä. “On maamme etu, että osaajapulaan tartutaan vihdoin voimakkain toimenpitein. Tulevaisuudessa Suomen uudet korkean tuottavuuden työpaikat muodostuvat yhä useammin startup-yrityksiin”, SSY ekonomisti Youssef Zad muistuttaa.


Luovia ratkaisuja


Startup-yritykset taklaavat kasvun esteitään luovasti. “Kilpailu osaajista markkinoilla on kovaa ja osaajien houkuttelun tuleekin perustua moninaisiin keinoihin”, toteaa Supermetricsin toimitusjohtaja ja perustaja Mikael Thuneberg. “Tarkastelemme esimerkiksi henkilöstömme palkkoja kvartaaleittan vuosittaisten palkkakierrosten sijaan, jolloin pystymme reagoimaan markkinatilanteen muutoksiin nopeasti. Lisäksi optio-ohjelmamme kautta koko henkilöstömme pääsee osalliseksi kasvun tuottamista hedelmistä”, Thuneberg kertoo. “Palkan ja erilaisten etujen lisäksi houkuttelevuutta lisäävät myös Supermetricsin vahva ja monimuotoinen organisaatiokulttuuri.”


Myös ravintolakorttelaistaan tuttu startup Huuva etsii uusia ratkaisuja. “Kasvumme on ollut nopeaa, mutta oikean osaamisen löytäminen on ollut jatkuva meille haaste yrityksemme alusta lähtien”, Huuvan toimitusjohtaja ja perustajaosakas Ville Leppälä toteaa. “Etsimme teknisiä ammattilaisia, mutta myös kansainvälisen kasvun ja keittiötoiminnan osaajia aina linjakokeista kasvupäälliköihin. Kilpailukykyisten palkkojen lisäksi olemme luultavasti ensimmäinen työnantaja, joka tarjoaa keittiöhenkilökunnan bonuspalkkion työsopimuksen allekirjoituksesta”, Leppälä kertoo.


SSY:n ekonomisti Youssef Zadin mukaan startup-yritykset yhteensovittavat työmarkkinoiden kysyntää ja tarjontaa oppikirjaesimerkin mukaisesti. “Työn hinnan, eli palkkatason on hakeuduttava uuteen tasapainoon, jos työvoimasta on pulaa. Huuvan lähestymistapa osaajapulaan on erittäin ajankohtainen, kun huomioi viimeaikaiset työmarkkinakiistat”, Zad pohtii.

Barometer summary