Arjen tekoja 365 päivää vuodessa

Jaa X LinkedIn Facebook

Pride-kuukautta vietetään maailmanlaajuisesti kesäkuussa ja kyseessä on Suomen suurin ja vaikuttavin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma, joka tuo ihmiset yhteen ja tekee tilaa sateenkaaren kaikille sävyille. Helsinki Pride tekee töitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksien, osallisuuden ja hyvinvoinnin eteen. Vaikka Pride-kuukauden aikana voidaan juhlia jo saavutettuja edistysaskelia, on yhtä tärkeää tarkastella sitä, mitä kaikkea pitäisi vielä parantaa ja kehittää.

Oletko koskaan joutunut miettimään, mitä voit kertoa itsestäsi työyhteisössä ja miten muut voivat siihen suhtautua? Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöt voivat törmätä työelämässä monenlaisiin tilanteisiin, jotka voivat saada itsensä tuntemaan ulkopuoliseksi.

Talouselämä julkaisi toukokuussa laajan selvityksen siitä, miten startup-skene kohtelee sateenkaarivähemmistöjä. Selvitys kertoi, että vaikka startupeissa on liberaali maine, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä tukevat käytännöt laahaavat perässä.

On selvää, että sekä yhteiskunnassa yleisesti että työpaikoilla on vielä paljon tehtävää sen eteen, että seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvaksi tunnistautuvat ihmiset tuntevat olonsa tervetulleiksi. Britanniassa tehdyssä kyselytutkimuksessa jopa 75 prosenttia sateenkaarivähemmistöihin kuuluvista startup-yrittäjistä kertoi olevansa ainakin aluksi kaapissa sijoittajille hakiessaan rahoitusta. Kyselyn teetti Proud Ventures -yhteisö.

On todennäköistä, että henkilö, joka kokee tarvetta piilottaa identiteettiään, kokee myös, ettei hän voi jakaa mielipiteitään tai ideoitaan, mikä rajoittaa henkilön mahdollisuuksia työelämässä. Niin kauan kuin vähemmistöt kohtaavat syrjintää, meidän kaikkien on edistettävä näkyvästi ja aktiivisesti kulttuuria, jossa jokaisella meistä pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet kuulua yhteisöön ja kokea sen sisällä turvallisuuden tunnetta.

Miten edistää monimuotoisuutta työyhteisössä?

Monet meistä voivat tuntea olonsa epävarmaksi erilaisten monimuotoisuuden aiheiden suhteen: onko itselläni tarpeeksi tietoa aiheesta ja olenko oikea henkilö puhumaan aiheesta? Myös erilaisten termien ymmärtäminen ja käyttäminen voi viedä aikaa. Muutos on kuitenkin tärkeää, sillä kommunikaatio luo ymmärrystä, yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta.

On hyvä huomioida, että jokainen organisaatio on erilainen, ja siksi on tärkeää kehittää lähestymistapoja, jotka sopivat juuri omalle työympäristölle. Tässä muutamia keinoja:

1. Tasa-arvon ja inklusiivisuuden arvojen vahvistaminen: Työyhteisössä on tärkeää luoda ja ylläpitää kulttuuria, joka tukee tasa-arvoa, inklusiivisuutta ja kunnioitusta kaikkia työntekijöitä kohtaan, riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuoli-identiteetistään. Näitä arvoja voidaan korostaa esimerkiksi sisällyttämällä ne johtamiskäytäntöihin.

2. Koulutus ja tietoisuuden lisääminen: Tarjoamalla koulutusta ja tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista, haasteista ja tarpeista. Tämä auttaa koko työyhteisöä ymmärtämään paremmin ja tunnistamaan syrjintää sekä luomaan turvallisemman ja inklusiivisemman työympäristön.

3. Avoin kommunikaatio ja kuunteleminen: Luomalla avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen voi ilmaista itseään vapaasti ja jakaa omia kokemuksiaan.

Vaikka Pride on näkyvillä erityisesti nyt kesäkuun ajan, haluamme Suomen startup-yhteisössä edistää monimuotoisuuden ja LGBTQI+-oikeuksien edistämistä vuoden jokaisena päivänä. Yhdenvertaisuutta rakennetaan arjen teoilla – yhdessä voimme luoda parempaa tulevaisuutta meille jokaiselle.