16. kesäkuuta 2023

Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen: “Hallitusohjelmassa luodaan maaperää startuppien entistä vahvemmalle kasvulle.”

Jaa

Hallitusohjelmassa tavoitellaan työperusteisten oleskelulupien käsittelyn kuukauden enimmäisaikaa. Yli 4 000 euroa kuukaudessa ansaitsevien erityisasiantuntijoiden kohdalla tavoitellaan viikon enimmäiskäsittelyaikaa.

Supercellin toimitusjohtaja ja Suomen startup-yhteisön hallituksen jäsen Ilkka Paananen: “Mielestämme on tärkeää, että hallitusohjelmassa tartutaan hyvin voimakkaasti ja konkreettisesti siihen, että Suomeen tarvitaan työvoimaa ulkomailta. Startupien ja kasvuyritysten osalta erityisosaajien tarve on huutava. Meidän on oltava houkutteleva ja maailman paras maa, jotta voimme pärjätä kilpailussa. Nyt ensimmäistä kertaa tämä tiedostetaan. On kuitenkin tärkeää huomata, että ongelma on paljon laajempi kuin työlupien saanti. Tältä osin olemme jo edistyneet."

“Suositeltava ratkaisu olisi takuu kahden viikon palvelulupauksesta tänne tulevalle osaajalle. Palvelulupaus pitäisi sisällään työluvan, pankkitilin avaamisen, puolison työllistymisen sekä tarvittaessa päiväkoti- tai koulupaikan lapselle”, toteaa Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Startup-yhteisö kiittää kunnianhimoisista TKI-linjauksista

Hallitusohjelmassa otetaan todellinen harppaus TKI-rahoituksen nostamisessa kohti 4 % BKT tasoa.

Maki.vc:n perustaja sekä Startup-yhteisön ja Aalto yliopiston hallituksen jäsen Ilkka Kivimäki: “Jotta tämä tavoite saavutetaan tarvitsemme mukaan myös yrityksiä. Suomen startup-yhteisön jäsenyritykset arvioivat kasvattavansa T&K-investointejansa merkittävästi tulevina vuosina. Viimeisimmän arvion mukaan vuosien 2021 ja 2025 välillä kasvu vuosittaisten investointien määrässä tulee olemaan noin 400 miljoonaa euroa. Tärkeää on, että hallitus sitoutuu parlamentaarisen tki-työryhmän linjaamiin tki-järjestelmän kehittämisen periaatteisiin."

Suomeen tarvitaan lisää investointeja

"Hallituksen esitys "kansallisen toimintamallin" luomiseksi isojen investointihankkeiden houkuttelemiseksi Suomeen on Suomen startup-yhteisön mukaan erinomainen. Tällä hetkellä byrokratia viranomais-ja luvitusprosessien osalta on monta kertaa este tai vähintään hidaste hankkeiden toteutumiselle", toteaa Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

”On tärkeää, että julkista pääomasijoitus ja yritysrahoitustoimintaa tehostetaan, ja että meillä on jatkossa rohkeutta ja kykyä sijoittaa aikaisemmin ja enemmän etenkin hankkeisiin, joista puuttuu yksityistä rahaa ja jotka rahan puutteessa joko valuvat pois Suomesta tai jäävät toteuttamatta. Tällaisia ovat esimerkiksi vihreän siirtymän laitoshankkeet”, sanoo Lifeline Venturesin perustaja ja Suomen startup-yhteisön hallituksen puheenjohtaja Timo Ahopelto. Hänen mukaansa uuden omistusrakenteen puitteissa on varmistettava, että ulkomaisten huippuyritysten t&k-toiminnot saadaan sijoittumaan Suomeen.

Woltin perustaja ja toimitusjohtaja sekä Suomen startup-yhteisön hallituksen jäsen Miki Kuusi: “Suomalaisen yrittäjyyden kehittäminen on erityisesti kansakuntamme tulevan menestyksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. On hyvä, että hallitusohjelmassa tehdään selkeitä toimia tämän parantamiseksi. Näistä merkittävämpiä hallituksen päätös keventää yritysten hallinnollista taakkaa sekä yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä uudistamalla osakeyhtiöitä koskevaa sääntelyä. Hallitus sitoutuu purkamaan kautensa aikana vähintään 300 ”yrityksiä ja kansalaisia haittaavaa normia”. Lisäksi puretaan EU-sääntelyn päälle lisättyä kansallista sääntelyä.”

Suomalaiset startupit tavoittelevat vuoteen 2030 mennessä 10 miljardin euron vientituloja. Uskomme, että vuoteen 2030 mennessä suomalaiset startup-ja kasvuyritykset nousevat maamme uudeksi talouden tukijalaksi.

Suomalaisen ilmastoteknologian menestymiselle on luotava edellytykset

Suomalaisilla startupeilla on tunnetusti merkittävät mahdollisuudet ratkaista globaaleja ongelmia ja tukea suomalaista vihreän siirtymän ja uuden ilmastoteknologian kehittymistä. Suomesta tulee tehdä tässä maailman johtava maa. Tärkeää, että hallitusohjelmassa nämä mahdollisuudet huomioidaaan ja esitetään lainsäädäntöä, joka tukee tavoitetta ja yritysten kehittymistä.

“On selvää, että maailmantalous siirtyy kohti hiilineutraalia kulutusta ja kiertotaloutta. Siirtymä tapahtuu eri aikaan riippuen maan kehitysasteesta. Ne maat, joissa siirtymä tapahtuu ensimmäisenä ovat niitä, joiden kehittämää teknologiaa ja ratkaisuja myydään jälkijunassa tuleville maille. Suomen on oltava etupainotteinen puhtaan teknologian ja vihreiden materiaalien kierrättämisen saralla, sillä se on yksinkertaisesti todella hyvää liiketoimintaa. Suomen ilmastokädenjälki tarkoittaa vienti- ja verotuloja Suomeen”, toteaa Suvi Haimi, Sulapacin perustaja ja Suomen startup-yhteisön hallituksen jäsen.

Riikka Pakarinen

Toimitusjohtaja

riikka@startupyhteiso.com