7. helmikuuta 2023

Suomen startup-yhteisön barometri Q4-2022: Startup-yritykset huolissaan taloustilanteestaan ja rahoituksen saatavuudesta

Jaa

Suomen startup-yhteisön tuoreimman barometrin mukaan vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä usko ympäröivään taloustilanteeseen on jatkanut laskemistaan. Tämä näkyy myös startup-yritysten heikompana arviona oman yrityksen taloustilanteesta.Kuvio: Startup-yritysten sentimenttiä kuvaavat saldoluvut vuosineljänneksittäin


Suomen startup-yhteisön toteuttaman barometrin mukaan startup-yritysten työntekijöiden rekrytointien määrän arvioidaan hidastuvan entisestään. Startupeissa ollaan selkeästi siirtymässä toistaiseksi hitaamman ja varovaisemman kasvun vaiheeseen. Makrotaloustilanteen realiteetit vaikuttavat väistämättä startupien saamaan rahoitukseen ja kasvumahdollisuuksiin. Inflaation nousupyrähdys on edellyttänyt historiallisen nopeita koronnostoja ja lisäksi Euroopassa käytävä sota rokottaa osakekursseja sekä startupeihin tehtävien sijoitusten saatavuutta.

Vuoden 2022 viimeisen vuosineljänneksen barometriin vastasi 114 startup-yhteisön jäsentä, joista 104 oli startup-yrityksiä ja seitsemän oli VC-rahastoa.

Barometrissä erityisen huomioitavaa on se, että osaavan työvoiman saatavuuden puutetta ei enää koettu niin merkittävänä pullonkaulana kasvulle kuin aikaisemmin. Samalla rahoitusvaikeudet nähdään entistä selkeämmin kasvun hidasteena, jopa enemmän kuin osaavan työvoiman puute. Tämä tulos on kuitenkin intuitiivinen: kun rekrytointien määrää vähennetään kasvun hidastuessa, myös osaavasta työvoimasta kilpaillaan hieman vähemmän ja se näkyy harvemmin kasvun esteenä yrityksille. On kuitenkin selvää, että osaavan työvoiman saatavuus muodostuu jälleen ongelmaksi, kun startupit alkavat rekrytoimaan hanakammin.Kuvio: Keskeiset kasvun esteet startup-yrityksissä

Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad: “Barometrin tuloksissa on selkeästi havaittavissa, että rahoituksen saatavuus on heikentynyt nopeasti ja sijoittajat ovat varovaisempia. Lisäksi rekrytointien määrän hidastuessa osaavan työvoiman puutteen merkitys vähenee. Kun verrataan vuoden 2022 kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen barometrien tuloksia, voi selkeästi havaita, että nyt myös usko oman yrityksen taloustilanteeseen on madaltunut huomattavasti. Yleiset muutosvoimat taloustilanteessa ja rahoitusmarkkinoilla ovat olleet niin voimakkaita, että barometrin tulokset ovat täysin ymmärrettäviä.”

Hitaampi ja varovaisempi kasvu ei kuitenkaan tarkoita, että startup-kenttä kuihtuisi kasaan Suomessa. Muutos toimintaympäristössä, eli käytännössä rahan hinnassa, tarkoittaa sitä, että agressiivisen kasvun sijaan keskitytään kannattavuuteen ja siihen, että yritykseen sijoitetut rahat riittävät pidempään, jatkaa Zad.

Toimintaympäristön muutosta kommentoi myös terveysteknologiaa kehittävän CardioSignalin toimitusjohtaja Juuso Blomster. “Toimintaympäristöstä on toki tullut lyhyellä aikavälillä haastavampi: esimerkiksi potentiaaliset yhteistyökumppanit panostavat innovaatioihin varovaisemmin. Toisaalta markkinoilta on haihtunut paljon kuumaa ilmaa. Kasvuyritykset, jotka perustuvat tutkimukseen ja ratkaisevat liiketoiminnallaan konkreettisia, esimerkiksi terveyteen tai ympäristöön liittyviä ongelmia, voivat itse asiassa hyötyä “hypen” vähenemisestä. Näin pelikenttä tasoittuu maailmalla.”


Barometrin tulokset koottuna

Barometri Q4-2022 keskeiset tulokset:


  • Usko ympäröivään taloustilanteeseen on laskenut vuoden 2022 aikana.
  • Rahoitusvaikeudet nähdään merkittävimpänä kasvun esteenä startupeissa.
  • Osaavan työvoiman puutteen merkitys kasvunesteenä on laskenut samalla, kun rahoitusvaikeuksien merkitys on kasvanut.
  • Usko oman yrityksen taloustilanteeseen on heikentynyt merkittävästi.
  • Vuoden 2022 viimeisestä barometristä on havaittavissa, että heikentynyt makrotaloustilanne vaikuttaa startupeihin. Myös arvio lähitulevaisuuden ympäröivästä talouskehityksestä pysyy voimakkaasti negatiivisena.
  • Työllisyyden määrän kasvun nähdään selkeästi hidastuvan.
  • On tärkeää huomata, että vaikka monilla yrityksillä työvoiman määrän kasvun nähdään hidastuvan, tulee silti työllisten määrä todennäköisesti kasvamaan verrattain nopeasti, mutta aiempaa hitaammin.
  • Lisäksi on tärkeä huomata, että vaikka usko oman yrityksen taloustilanteeseen on heikentynyt, pysyvät saldoluvut edelleen "plussan puolella".


Youssef Zad

Pääekonomisti

youssef@startupyhteiso.com