13. tammikuuta 2023

Suuryritykset, ottakaa mallia startupeista – yritysten välinen vertaisoppiminen vie menestykseen

Jaa

Suomen menestyksen taustalla on ollut vuosia laadukas koulutusjärjestelmämme ja elinikäinen oppiminen. Monet yritykset ovat määritelleet, miten osaamisen kehittämisestä pidetään huolta organisaation sisällä, mutta samalla on unohtunut vertaisoppimisen ja tiedon jakamisen merkitys laajemmassa mittakaavassa.

Yritysten toimintaympäristö ei nykypäivänä perustu pelkästään yrityksen ja asiakkaiden väliseen suhteeseen, vaan yritykset ovat digitaalisessa maailmassa enemmän riippuvaisia toisten samassa ekosysteemissä toimivien yritysten menestyksestä, innovaatioista ja maineesta. Yksi hyvä esimerkki suomalaisesta vertaismenestymisestä on pelialan nousu. Menestys kasvatti menestystä, kun osaamispääoma läikkyi yli organisaatiorajojen.

Suomen startup-yhteisön vertaisoppimisverkoston avulla yrittäjät ja yritysten työntekijät voivat oppia toisiltaan ja kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä. Yhteisön jäseniä kiinnostavat erityisestä muiden kokemukset kansainvälistymisestä ja rahoituksen keräämisestä. Vilkasta keskustelua on käyty myös perinteisemmistä aiheista, kuten parhaista rekrytointikäytänteistä ja markkinoinnin tehostamisesta. Avainasemassa ovat luottamukseen perustuvat keskustelut samankaltaisten tehtävien parissa toimivien henkilöiden kesken.

Osaamispääoman jakamisella voisi olla suurempikin merkitys Suomen kilpailukyvyn kasvattamiselle ja uusien menestystarinoiden syntymiselle. Startup-ekosysteemissä ollaan jopa valmiita kasvattamaan tulevaisuuden yrittäjiä yritysten sisällä sekä jakamaan oppeja yli organisaatiorajojen. Harvat innovaatiot syntyvät nykyhteiskunnassa yksin puurtamalla, vaan ne rakentuvat huippuasiantuntijoiden vuorovaikutuksen tuloksena tai alan roolimalleilta oppimalla.

Suomen startup-yhteisössä yritykset eivät näe toisiaan kilpailijoina, vaan yhteisen ekosysteemin toimijoina – toisin voi olla monissa perinteisemmissä suuryrityksissä. Yksikin menestyvä yritys houkuttelee Suomeen uutta osaamista ulkomailta ja näin myös ekosysteemin osaamispääoma kasvaa. Tämä osaaminen on parhaimmillaan käytettävissä myös muissa yrityksissä, kun vertaisoppimista hyödynnetään. Näin koko kansantalous hyötyy.

Vertaisoppimista tukevaa ajattelua toivoisi jatkossa näkevän laajemmin suomalaisessa elinkeinoelämässä. Tämä edellyttää kuitenkin asennemuutosta suomalaisessa työelämässä ja kykyä rakentaa toimivia ekosysteemejä myös startup-kentän ulkopuolella.


Teksti julkaistu Kauppalehdessä 22.12.2022

Maija Lindeman

Yhteisö- ja jäsenpäällikkö

maija@startupyhteiso.com